Изработка на voiceover-диктовки към две книжни издания-помагала по български език за четвърти клас на БГ УЧЕБНИК ООД

Posted by on Sep 7, 2020
No Comments

Професионализъм и отговорност! Компетентност и старание при оформяне на
детайлите! Така бих изразила удовлетворението си от съвместната работа с Ивайло
Демидов! Благодарение на неговата прецизност и висококачествената техника, с която
разполага, създадохме един изключителен аудиопродукт за успешна подготовка на
учениците. В хода на съвместната работата дава насоки, предлага идеи за адекватно
разрешаване на възникнал проблем. Проявява търпение и се съобразява се с всички
изисквания на клиента.
Поднасям своите силни адмирации за професионализма! Благодаря, Иво!

Румяна Нешкова,
начален учител, д-р по педагогика
rumi_neshkova@abv.bg

“БГ УЧЕБНИК” ООД