Усещане за… щастие?

Posted by on Jun 18, 2022

Щастието в този му вид е нещо, което жизнеспазяващо за мен, част от момент, в който се възстановявам след тежки, изключително емоционални, няколко години… То си придоби естествено някакъв такъв вид – какъвто винаги е извирал от сърцето ми, моята музика, моите вибрации, моите приятели, с които го правя… щастието да правя музика (моята музика) и това, което най-много искам. Музика. Колко странно се преплитат болка, еротика и творчество… и един съвсем нов период от живота ми. Хубаво е.